dilluns, 27 d’agost de 2012

El Grande Oriente. Pérez Galdós

Continuen les aventures de Salvador Monsalud, el nostre heroi a qui sembla que l'ha mirat un tort.

En aquest nou capítol dels Episodis Nacionals, mercè a una de tantes sublevacions militars, els lliberals han desplaçat els absolutistes al govern i el rei ha hagut de tornar a jurar la constitució. Les conspiracions se succeeixen tant per part dels absolutistes, com per part d'un nou grup a l'esquerra de la maçoneria, els "Comuners de Padilla".

L'autor aprofita l'acció per descriure'ns de la forma més sarcàstica i ridícula possible els rituals i graus tant de la maçoneria com dels comuners els quals no són més que un tòpic calc a l'espanyola dels rituals i graus dels maçons.

Com ja ens té acostumats, el nostre heroi prendrà partit contra les seves pròpies conviccions a causa del seu sentit de la lleialtat i de l'honor. I així, conspirarà per salvar un seu amic absolutista, tancat a la presó per conspirar contra el govern. Ho aconseguirà al final, però a costa de renunciar al seu amor, i amb el resultat d'acabar odiat per la persona salvada. I és que hi qui naix amb estrella i qui naix estrellat.