dijous, 16 d’agost de 2012

En busca de tres mundos. Cordwainer Smith

I arribem a l'últim volum d'aquesta "història del futur" de Cordwainer Smith que els editors tant espanyols com estrangers han titulat "Els senyors de la Instrumentalitat (The Instrumentality of Mankind)"

Aquest volum té dues parts diferenciades. A la primera una novel·la curta: "En busca de tres mundos" tot i que "Recerca en tres mons" semblaria un títol més adequat. A la segona uns quants contes curts sense relació amb tot el que portem llegit, però que han estat inclosos per donar una visió exhaustiva de tota la ciència ficció escrita per Linebarger sota el pseudònim de Cordwainer Smith.

Quant a la novel·la l'autor torna a relatar-nos un viatge iniciàtic com ja ho va fer a Norstrília. En aquest cas l'heroi, Casher O'Neill fugirà del seu planeta i peregrinarà per distints planetes en cerca d'ajut i armes per poder derrocar els tirans que dominen Mizzer, el seu planeta. O'Neill, com ja ho feu molts milers d'anys abans el seu alter ego, Odisseu, anirà superant diferents proves cosa que l'anirà transformant interiorment, fins que les seves ànsies inicials de revenja aniran convertint-se en desitjos de justícia. Transformació interna que farà innecessària la utilització de cap arma per a aconseguir la transformació externa.

Respecte als altres contes només dir que, malgrat la manca de relació amb totes les històries anteriors, no desmereixen ni d'elles, ni de la resta de la ciència ficció que els seus contemporanis Heinlein o Bradbury escrivien.