dijous, 28 de maig de 2015

Esfera de Dyson y Mundo Anillo. Jorge Balej

Petit opuscle científic sobre les relaciones entre l'esfera de Dyson, les dimensions i la inestabilitat inherent, i la solució d'un món anell com la relatada en la tetralogia del Món Anell de Larry Niven.

Interessant i curt. Molt curt.