dissabte, 10 de setembre de 2016

Alicia anotada. Lewis Carroll & Martin Gardner

Martin Gardner ha estat sempre un dels meus matemàtics preferits. Els seus innumerables llibres sobre jocs matemàtics publicats a AE, m'acompanyaren els meus temps a la Universitat.

Encete aquest llibre, comentari sobre els dos contes de Carroll: Alícia al País de les Meravelles i Alícia a través de l'espill, amb unes expectatives que no acaben d'acomplir-se. Malgrat alguna esporàdica incursió seu fons de ciència i humor barrejats, el llibre intenta situar-nos a l'època de l'escriptor i desvetlar-nos el sentit històric de certes frases, paraules o poemes.

Entretingut per aquells que vulguen saber una mica més sobre l'autor i la gestació dels seus famosos i desvirtuats (per la piconadora Disney) contes.