dimarts, 20 de gener de 2015

La ecuación Dante. Jane Jensen.

Llarg best-seller (a mi se m'ha fet llarg) amb una prometedora primera part; una segona, podríem dir-ne, massa mística pel meu gust; i una tercera acabada amb certa pressa i excessiu bonisme sense dignar-se explicar el canvi sofert pel militar Farris.

És una veritable llàstima, ja que la història és prou consistent en la primera part, tot i la impossibilitat física de l'ona descrita.

Per addictes al gènere i afeccionats a la càbala.